Regulamin

Składanie zamówień i informacja o zamówieniu

 • Zamówienie złożone w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Składanie zamówień odbywa się wyłącznie drogą e-mailową lub osobiście w siedzibie firmy.
 • E-mail z zamówieniem musi zawierać komplet informacji niezbędnych do przyjęcia zamówienia, czyli: rodzaj i ilość zamawianego towaru, dane do wysyłki i faktury, wybrany sposób płatności (przedpłata lub płatność z góry).
 • Do e-maila powinny być załączone pliki niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • W przypadku zamówień wielopozycyjnych pliki powinny być nazwane i opisane w sposób jednoznaczny.
 • Prowadzenie ciągłości korespondencji przyśpiesza realizację złożonych zamówień oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
 • Cała korespondencja dotycząca zamówienia powinna być prowadzona z jednego adresu e-mail. Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikłe z prowadzenia korespondencji w sposób niejednoznaczny.
 • Nie rejestrujemy rozmów telefonicznych, dlatego wszystkie informacje udzielane tą drogą mają charakter orientacyjny
 • Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych i są określone dla każdego produktu. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania poprawnych plików. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. Dla plików otrzymanych po godzinie 12-tej termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego.

Projekty graficzne

 • Termin wykonania projektu graficznego zależny jest od obłożenia pracą naszego studia graficznego i ustalany jest indywidualnie.
 • Termin wykonania projektu graficznego ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych do przygotowania projektu.
 • Projekty do akceptacji wysyłamy e-mailowo.
 • Wszelkie korekty do przesłanych projektów należy przesyłać do nas drogą e-mailową.
 • Nie korygujemy projektów przez telefon. Wszelkie sugestie przyjmujemy wyłącznie droga e-mailową.
 • Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 • Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 • Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w w/w regulaminie
 • Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić poprawność merytoryczną projektu. Po zatwierdzeniu projektu reklamacje dotyczące literówek, błędów w numerach telefonów, godzinach otwarcia itp nie będą uwzględniane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wykonania projektu
 • Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia wizualizacji wykonanego projektu na stronie internetowej www.reklamywydruki.pl oraz innych mediach promujących drukarnię